Testen

A. Niveautesten

Wilt u weten welk taalniveau u heeft?
U kunt de Trajecttoets doen.

De toetsniveaus lopen van niveau A1 tot en met C1.
» Voor meer informatie over de niveaus, zie: www.languages.unimaas.nl

Er zijn 4 vaardigheden:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken

Voor het doen van de toetsen kunt u een afspraak maken.
Tarieven op aanvraag.

B. Diagnostische toetsen

De diagnostische test is er voor Spreken en Schrijven.
De testen kennen 6 items waarop gediagnosticeerd wordt:

Spreken:

 • Coherentie (samenhang/opbouw)
 • Woordenschat en woordgebruik
 • Stijl
 • Uitspraak en intonatie
 • Grammaticale correctheid
 • Vloeiendheid en tempo

Schrijven:

 • Coherentie (samenhang/opbouw)
 • Woordenschat en woordgebruik
 • Stijl
 • Grammaticale correctheid
 • Spelling en interpunctie
 • (Brief) conventies

Deze testen worden tijdens de les afgenomen.
Als u geen lessen bij Poldertaal volgt, kunt u een afspraak maken.
U ontvangt het resultaat en een advies per e-mail.

Tarieven: op aanvraag.